Általános szerződési feltételek

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

A CORPUS Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ezúton teszi közzé a
corpusbutorshop.hu internetes honlapon található webáruházára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit:
Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a CORPUS Bútorgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4405 Nyíregyháza, Kőműves utca 11.
adószám: 23292620-2-15), mint szolgáltató (a jelen ÁSZF alkalmazásában: „Szolgáltató’’ vagy
„Eladó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési
feltételeket. A vásárló (a jelen ÁSZF alkalmazásában: „Megrendelő” vagy „Fogyasztó”) a
termék lefoglalásával elfogadja a felek kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozó jelen
ÁSZF-t. A Megrendelő és a Szolgáltató viszonyát a jelen ÁSZF szabályozza, azon eseteket
kivéve, amikor a felek között megkötésre kerülő szerződés másként rendelkezik. Kérjük, hogy
csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül
iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt
szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

I. Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: CORPUS Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye: 4405 Nyíregyháza, Kőműves utca 11.
A Szolgáltató telephelye: 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18.
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kizsobutor.hu
Cégjegyzékszáma: Cg.15-09-077345
Adószáma: 23292620-2-15
Nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 42/460-374
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

II. Alapvető rendelkezések

II.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadóak.

II.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházon
történő megrendelésre. A Szolgáltató jelen ÁSZF-t bármikor módosíthatja. A Szolgáltató a
jelen ÁSZF módosítása esetén köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-t a
honlapján, legkésőbb annak hatálybalépése előtt 30 nappal közzétenni a hatályos ÁSZF
mellett. A Szolgáltató a webáruház oldalán a korábban hatályos ÁSZF-eket egy évre
visszamenőleg közzéteszi.

II.3. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a webáruház valamennyi elemével együtt, mint
szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

II.4. A webáruház a technikai okok miatt felmerülő üzemszünetet kivéve folyamatosan,
megszakítás nélkül rendelkezésre áll.

III. Adatkezelési szabályok

III.1. Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat törvényes
célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és
tartalmának későbbi bizonyítása, valamint a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egyéb
célok (pl. hírlevél küldése) érdekében rögzíti és tárolja, illetve kezeli. Az adatokat harmadik
félnek nem továbbítja, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a megrendelés
teljesítése érdekében a Szolgáltató szerződéses partnereként jár el és a Megrendelő ehhez a
megrendelés során az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával, az abban részletezett célhoz
kötöttség érdekében, hozzájárulását adta (pl. szállítás, számlázás, stb.).
A részletes adatkezelési szabályokat az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza. A tárhely-
szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója, illetve adatvédelmi szabályzata az ÁSZF mellett érhető
el. Adatkezelési nyilatkozatunk az alábbi linken is elérhető: http://…../….
IV. Megvásárolható termékek köre
IV.1. A webáruházban megjelenített termékek megvásárlása akként történik, hogy a
Megrendelő a webáruházban a termék megnevezésére kattintva online lefoglalja a
terméket, mely foglalás alapján a Szolgáltató a lefoglalástól számított hét munkanap
időtartamig a 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18. szám alatti telephelyén (a továbbiakban
telephely) rendelkezésre tartja a terméket, mely rendelkezésre tartást díjazás nélkül végzi.
A rendelkezésre tartás időtartama alatt a Megrendelő előzetes egyeztetést követően
megtekintheti az általa lefoglalt terméket a Szolgáltató telephelyén, ahol személyesen
megvásárolhatja a webáruházban feltüntetett árért. A termékek ára tartalmazza az Áfát. A
termékek ára a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat nem tartalmazza.

IV.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

IV.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Megrendelőket a webáruházban a termék ára mellett az akció időtartalmáról.

V. Regisztráció
V.1. A regisztráció során meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így a nevét,
számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges
jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztráció feltételeinek elfogadása
is. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

V.2. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.
V.3. A Megrendelő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az
azonosítás során a Megrendelő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a
Megrendelő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő
károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató, mint adatkezelő felelősséget nem vállal.
V.4. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet
regisztrálni. A Megrendelő e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető
technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.
V.5. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem
biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Megrendelő e-mailben
megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a
regisztrációs adatbázisból.
V.6. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül
számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi
vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
V.7. Ha a Megrendelő regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a
jelszó/Bejelentkezés emlékeztetőt. Itt kell megadnia a regisztrált e-mail címét, és a jelszavát
e-mailben elküldjük a Megrendelőnek.
V.8. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Abban az esetben, ha a Megrendelő szeretné
legközelebbi vásárlása alkalmával a vásárlási előzményei alapján kosara tartalmát
összeállítani, javasolt a regisztráció elvégzése.
VI. Rendelés menete

VI.1. A rendelés menete a weboldalon a termékek bemutatása után, a termék
kiválasztásával indul. A kötelezően választott termékvariációk megadása után kalkulált árat
kapunk. Az így pontos árral megjelölt terméket kosárba helyezhetjük. Tovább vásárolhatunk,
tehát választhatunk még megvásárolni kívánt termékeket vagy megadhatjuk az adatainkat-
számlázási címünk, és leadhatjuk a rendelést. Lehetőség van a variációkon kívül termék
darabszám beállítására is, illetve fiók létrehozására is. A kiválasztott terméket egyelőre csak
személyesen lehet átvenni és kifizetni is.

VI.2. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek
(pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése, stb.)
A rendelések javításának egyszerű módja a termékvariáció kosárból való törlése, ezt több
hivatkozáson-, gombon, keresztül is megtehetjük, és újból hozzáadhatjuk, az immár javított
termékvariációt az kosár tartalmához. A darabszámot javíthatjuk, a rendelést törölhetjük a
kosárban, utóbbit megtehetjük a kosár lenyíló ablakában is.
Leadott rendelés esetén a módosításra vagy törlésre a Corpus Bútorgyártó Kft-vel történő
közvetlen kapcsolat útján van lehetőség, ami a Szolgáltató által kiszabott feltételek
teljesülésével történhet, elektronikus úton vagy telefonos egyeztetés alapján.

A Megrendelő köteles a termék lefoglalása előtt az általa a webáruház felületén megadott
adatok helyességét leellenőrizni.

VI.3. A Megrendelő a Szolgáltató az 1.6. pont szerint megvásárolt termék árát a telephelyen
készpénzben vagy banki átutalással egyenlítheti ki. A Szolgáltatónak nem kötelessége a
Megrendelő által megvásárolt árut a Megrendelő részére kiszállítani, a szállítás
megszervezése a Megrendelő kötelessége, azonban külön szolgáltatásként a Szolgáltató
általi kiszállítás igénybe vehető.

VI.4. A Szolgáltató a webáruházon keresztül beérkezett 6. pont szerinti lefoglalást köteles a
Megrendelő lefoglalásának megérkezését követően a Megrendelő e-mail címére
haladéktalanul visszaigazolni. A lefoglalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

VII. A lefoglalások feldolgozása és teljesítés

VII.1. A lefoglalások feldolgozása egy munkanapon belül megtörténik, így a Szolgáltató a
lefoglalás megérkezésétől számított egy munkanap elteltével köteles a lefoglalt terméket a
Megrendelő rendelkezésére tartani és igény esetén lefoglalás időtartama alatt a Megrendelő
részére értékesíteni. A lefoglalt termék tulajdonjoga a Szolgáltató telephelyén történő
megvásárlással száll át a Megrendelőre. A Megrendelő köteles az átvett terméket alaposan
leellenőrizni és megtekinteni.

VII.1. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatni, e kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti
szerződésszegése egyéb következményei alól.
VIII. A megrendelt termék átvétele
VIII.1. Megrendelő az általa megrendelt terméket az Eladó telephelyén található raktárában
személyesen, vagy meghatalmazottja útján tudja átvenni.
IX. Elállási/felmondási jog
IX.1. A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás
nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés
esetén
a) a terméknek, b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt,
a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)
napon belül gyakorolhatja.
Az e pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott
elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja.

A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján,
gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: …
Az elállási/felmondási jog gyakorlására szolgál a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. sz.
mellékletében található iratminta.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a
14 naptári napos határidőn belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az
elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Eladó a Fogyasztó elállási
nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikusan visszaigazolni.
IX.2. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a
szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy
(14) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
IX.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén
az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal
megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítés más módját is alkalmazhatja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen
többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai
cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.
IX.4. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen
esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési az Eladó
kötelezettsége.
IX.5. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó
a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt
visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
IX.6. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a
csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges
későbbiekben történő félreértések (pl. a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volta)
elkerülése érdekében van szükség.
IX.7. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy
az Eladó által a termék átvételére kijelölt/meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés
határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket elküldéséről a határidő lejárta
előtt intézkedik. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó
címére kell visszaküldeni.
IX.8. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

IX.9. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
– olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 
X. Jótállás

X.1. A Szolgáltató felel azért, hogy az általa értékesített termék az átvételekor hibátlan. A
Szolgáltató a Termékeire 10.000,- Ft eladási ár felett összhangban az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet előírásaival
egy év jótállást vállal.

X.2. A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő jótállási igényeit a termék átvételétől
számított egy éven belül érvényesítheti. Meghibásodás esetén a jótállási jegyen található
elérhetőségeken személyesen vagy telefonon tájékoztatja a Szolgáltató a Megrendelőt a
teendőkről.
X.3. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben
érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására –
megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő
elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási
idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére
egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási
határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven
túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet, egyébként a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

XI. Kellékszavatosság:

XI.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a jótálláson felül a Ptk. alapján
kellékszavatosság is fennáll a teljesítéssel kapcsolatban. A Fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két
év alatt évül el.
XI.2. A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

XI.3. A Megrendelő – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:
kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó
költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
elállhat. A Megrendelő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó
adott okot.
XI.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni, azonban a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
XI.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a termék az
Eladótól származik, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
XII. Termékszavatosság
XII.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a
kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor
hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
XII.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
XII.3. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével az
igényérvényesítési jogosultságát elveszíti.
XII.4. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a
Megrendelőnek kell bizonyítania.
XII.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta,
illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba
hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező
hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez
elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt

termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.
XIII. Panaszkezelés

XIII.1. A Szolgáltató a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18. szám alatti telephelyén végzi a
panaszügyintézést. Kérjük a Megrendelőket, hogy a panaszügyintézés meggyorsítása céljából
a panaszt tartalmazó értesítést jelöljék meg „REKLAMÁCIÓ” felirattal, valamint tüntessék fel
a kapcsolattartási adataikat. A panaszok jogosságának elbírálásához a Megrendelő köteles a
terméket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a panasz elbírálásáról a
termék rendelkezésére bocsátásától számított öt munkanapon belül köteles dönteni. A felek
közötti esetleges vita kialakulása esetén a Szolgáltató törekszik azokat a feleket kölcsönösen
kielégítő módon megoldani.
A Szolgáltató által végzett termékértékesítéssel kapcsolatos fogyasztói jogviták esetén a
peren kívüli rendezés érdekében a Megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat, melynek
közreműködése bármilyen fogyasztói jogvita esetén kérhető. A Szolgáltatónak a békéltető
testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van. A Szolgáltató székhelye szerinti
békéltető testület neve és címe:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.

XIII.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy lehetőségük van online
vitarendezési platform igénybevételére a viták rendezése céljából. Az online vitarendezési
platform linkje:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

XIV. Bírósági igényérvényesítés

XIV.1. A Szolgáltató és a Megrendelő a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A
Szolgáltató és a Megrendelő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel  nem
rendezhető esetleges jogvitákra nézve pertárgyértéktől függően kikötik a Nyíregyházi
Járásbíróság és a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

XV. Egyéb rendelkezések
XV.1. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.
évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 

 

Széchenyi Terv Plusz Széchenyi Terv Plusz